Koffie?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen doen? Stuur een bericht!

Wat is sourcing in recruitment?

Sander

Sourcing in recruitment is een strategische benadering die gericht is op het identificeren en aantrekken van gekwalificeerde kandidaten voor openstaande vacatures. Het gaat verder dan traditioneel werven door actief te speuren naar zowel actieve als latente werkzoekenden. In het sourcingproces wordt gezocht naar kandidaten die niet alleen voldoen aan de essentiële vaardigheden en ervaring, maar ook passen bij de bedrijfscultuur en waarden van de organisatie.

Dit geavanceerde zoekproces omvat vaak het gebruik van online platforms, LinkedIn en andere professionele netwerken om potentiële kandidaten te vinden en te benaderen. Het doel van sourcing is om de meest geschikte talenten te ontdekken, zelfs als ze niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Door middel van doelgericht onderzoek en een diepgaand begrip van de behoeften van de organisatie, streeft sourcing ernaar verborgen parels van talent te vinden en zo de wervingsinspanningen te optimaliseren. Het is een cruciaal element in het moderne recruitmentproces om ervoor te zorgen dat organisaties toegang hebben tot de best mogelijke kandidaten voor hun teams.

Welke sourcing methodes zijn er?

Het succesvol aantrekken van talent begint met een doordachte aanpak van sourcing. In de wereld van recruitment zijn er diverse sourcing strategieën die recruiters toepassen om de perfecte match te vinden voor openstaande posities. Hieronder verkennen we enkele van deze methoden:

Online sourcing: online sourcing omvat het actief zoeken naar geschikte kandidaten via digitale platforms. Recruiters gebruiken jobboards en professionele netwerken om potentiële sollicitanten te identificeren en te benaderen.

Social media sourcing: social media sourcing houdt in dat recruiters sociale mediaplatforms zoals LinkedIn, Twitter en Facebook gebruiken om geschikte kandidaten te vinden. Het doel is om te profiteren van de professionele informatie die mensen delen op deze platforms.

Interne sourcing: interne sourcing richt zich op het werven van kandidaten vanuit de bestaande werknemerspool van een organisatie. Het omvat het stimuleren van interne doorverwijzingen en het beheren van talentpools.

Events en netwerken: het werven via evenementen en netwerken omvat het deelnemen aan banenbeurzen, industriële evenementen en andere netwerkbijeenkomsten om potentiële kandidaten persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

De keuze van de juiste sourcingmethode hangt af van de aard van de vacature, de doelgroep en de specifieke behoeften van de organisatie. Het combineren van verschillende methoden kan een effectieve strategie zijn om diverse talenten aan te trekken.

Hoe zet je een succesvolle sourcing strategie op?

Het creëren van een succesvolle sourcing strategie is essentieel voor het aantrekken van hoogwaardig talent. Maar hoe zet je zo’n strategie effectief op? In de volgende stappen ontdek je de sleutelcomponenten en doordachte benaderingen om een sourcing plan te ontwikkelen dat past bij de behoeften van jouw organisatie en resulteert in het aantrekken van de beste kandidaten.

 1. De omschrijving van de perfecte kandidaat: voordat je aan de zoektocht begint, is het van essentieel belang om duidelijk te definiëren waar je precies naar op zoek bent. Dit omvat niet alleen de kandidaten voor de openstaande vacature, maar ook het in kaart brengen van de (toekomstige) behoeften van het bedrijf. Vooral voor in-house sourcers is het cruciaal om nauwlettend in de gaten te houden welke vacatures regelmatig terugkeren. Hiermee kun je rekening houden bij het ontwikkelen van je sourcing strategie.
 2. Duidelijk gedefinieerde meetbare doelstellingen: nu je de doelgroep en de arbeidsmarktcondities scherp in beeld hebt gebracht, wordt het vergaren van data aanzienlijk eenvoudiger. Deze data is van onschatbare waarde bij het opstellen van een goed onderbouwde sourcing strategie. Denk hierbij aan:
  – Het totaal aantal open vacatures.
  – Interne doorstroompercentages.
  – De grote van de doelgroep.
  – Het aantal mensen dat actief en latent op zoek is naar werk binnen de doelgroep.
 3. Ondersteuning van je strategie met op feiten gebaseerde data: ieder proces profiteert van heldere, meetbare doelstellingen, en dat geldt ook voor jouw wervingsproces. Denk grondig na over de key performance indicators (KPI’s) waarop je je wilt concentreren. Het meten en nauwlettend volgen van deze KPI’s geeft je een beter inzicht in het succes of falen van je sourcing strategie. Hierdoor kun je eenvoudiger vaststellen wanneer een specifiek aspect van je strategie minder soepel verloopt en indien nodig tijdig aanpassingen doorvoeren.
 4. Toepassing van geschikte (software)tools: maak gebruik van de juiste sourcing platforms en gebruik een sourcing tool om efficiënt te werk te gaan. Onze software baseert zich op slimme algoritmes en Artificial Intelligence (AI)-technologieën. Hierdoor kunnen we cv-databases en online jobboards realtime doorzoeken. Kandidaten die matchen met jouw zoekprofiel worden razendsnel geïdentificeerd. Zo heb je binnen no-time een hoop matches die je kunt contacten.

Het opzetten van een doeltreffende sourcing strategie is een cruciale stap om hoogwaardig talent aan te trekken. Door de perfecte kandidaat helder te omschrijven, meetbare doelstellingen vast te stellen en strategieën te ondersteun en met feitelijke gegevens, leg je de basis voor succes. Het vergaren van data, waaronder het totaal aantal vacatures, interne doorstroompercentages en de grootte van de doelgroep, is hierbij onmisbaar. Daarnaast is het nauwlettend monitoren van key performance indicators (KPI’s) essentieel om het succes van je sourcing strategie te beoordelen en tijdig aanpassingen door te voeren. Bovendien is het gebruik van geschikte sourcing tools, zoals onze software met slimme algoritmes en Artificial Intelligence-technologieën, een waardevolle aanvulling om efficiënt en effectief kandidaten te identificeren.

Sourcing met behulp van onze slimme recruitmentsoftware

Onze slimme recruitmentsoftware maakt gebruik van geavanceerde algoritmes en Artificial Intelligence (AI)-technologieën. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om in real-time cv-databases en vacaturesites te doorzoeken. Kandidaten die overeenkomen met de specificaties van jouw zoekprofiel worden onmiddellijk en efficiënt geïdentificeerd. De geselecteerde cv’s ondergaan vervolgens een nauwkeurige beoordeling op hun relevantie voor de desbetreffende vacature. Elke match wordt direct weergegeven in de inbox van de recruiter, inclusief alle essentiële informatie om snel contact op te nemen met de potentiële kandidaat. Hiermee verzekeren we een succesvolle en doelgerichte benadering!

Wacht niet langer, start nu.

of

Krachtige integraties en samenwerkingen