Koffie?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen doen? Stuur een bericht!

Het gebruik van eHerkenning op Werk.nl

Sander

Binnenkort is inloggen op Werk.nl alleen nog mogelijk via eHerkenning. Je kunt dan
dus niet meer met je huidige gebruikersaccount(s) cv’s bekijken, vacatures plaatsen of
accounts beheren op werk.nl.

In deze blog leggen we kort uit wat eHerkenning precies is en wat deze veranderingen
betekenen voor jouw organisatie.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een inlogmiddel waarmee bedrijven en organisaties zich digitaal kunnen
identificeren. Het is vergelijkbaar met DigiD. Maar dan ontwikkeld voor bedrijven en
organisaties. De overheid zorgt op deze manier voor een veiliger en transparantere manier
van inloggen bij overheidsinstanties. eHerkenning is verkrijgbaar op verschillende
betrouwbaarheidsniveaus. Het is hierbij van belang om goed uit te zoeken welk niveau je
voor welke overheidsinstantie nodig hebt om te kunnen inloggen.

eHerkenning is aan te sluiten via zes erkende eHerkenningsmakelaars. Deze makelaars zijn
door de overheid geidentificeerd als partij die je een veilig eHerkenningsmiddel kunnen
leveren. Let er hierbij op dat er een verschil zit in kosten per eHerkenningsmakelaar.

Werk.nl en eHerkenning

eHerkenning is per 24 juni nodig om te kunnen inloggen en vervangen de huidige
gebruikersaccount. eHerkenning is persoonlijk en via de beheerdersmodule aan te vragen.
Dit betekent dus dat iedereen die normaal gesproken op werk.nl zoekt een eigen
eHerkenningsmiddel nodig heeft. De beheerder van het eHerkenningsmiddel kan het middel
per medewerkersniveau aanvragen. Het is wel van belang dat hierin de juiste machtigingen
aan de juiste medewerker worden gegeven.

First2Find en eHerkenning

Als First2Find maken wij gebruik van ketenmachtiging. Dit is terug te vinden binnen jouw
eigen eHerkenningsmiddel. Ketenmachtiging is een toepassing binnen eHerkenning waarbij
je als organisatie andere bedrijven kan machtigen om taken voor jou uit te voeren. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de accountant die namens jouw organisatie de belastingaangifte
uitvoert.

Dankzij ketenmachtiging machtig je binnen twee minuten First2Find om namens jouw
organisatie te zoeken op werk.nl. Zo weet het UWV wie onze gebruikers zijn en voldoen we
volledig aan de wet AVG.

Op termijn scheelt dit veel tijd en geld, omdat een persoonlijk eHerkenningsmiddel op
medewerkersniveau hierdoor niet meer nodig is.

Heb je vragen over het gebruik of de toepassing? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wacht niet langer, start nu.

of

Krachtige integraties en samenwerkingen